Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Ден на археолога

Историческият музей в Оряхово отбеляза заедно с кръжокМлад археологпри ЦПЛРОДКЛюдмила Живкова“. Събитието се състоя в ХГ “Проф. Марин Върбанов”. Започна с поздрав от г-н Росен Добрев, Кмет на Община Оряхово. Продължи с откриването на изложба “Епохи и находки” с реплики на праисторически, тракийски и антични находки, изработени от младите археолози. Представители на кръжока разказаха за включените в изложбата археологически артефакти. На малките гости се представи по достъпен начин значението на археологията за изучаване на миналото на хората. След това се излъчи видеоматериал “Археологическите разкопки в Оряхово”, подготвен от музея.

Присъстваха г-жа Румяна Декова – председател на Общински съвет Оряхово, г-жа Христина Цонева – секретар на Община Оряхово, представители на общинската администрация, г-жа Анни Замфирова – директор на ЦПРЛ-ОДК “Людмила Живкова”, г-жа Мариела Личкова – директор на ДГ “Дружба”, деца от ДГ “Пролет”, ученици от СУ “Христо Ботев”.

Г-жа Румяна Декова – председател Общински съвет Оряхово честити празника, поздрави децата и пожела нови открития в Оряхово.

Сред гостите беше и г-н Венелин Сабадошев, който изрази своето уважение, като приятел на музея.