Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Дом за пълнолетни лица с деменция – гр. Разград

Презентация за живота на Дико Илиев и неговата музика за духов оркестър. Разгледахме къщата – музей “Дико Илиев”. Животът и творчеството на Дико Илиев представи отговорника на музея г-жа Галина Пацева. Сесията е по проект “STAR: Support and Training for people and families affected by Alzheimers for building Resilence №OPM\ 2021\27338.