Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

ИМ Оряхово на Научна конференция “Българският Северозапад: просвета и култура” – Монтана

На 02.06.2023 г. представители на ИМ- Оряхово взеха участие в научна конференция “Българският Северозапад: просвета и култура” – Монтана, организирана от Института по балканистика с Център по тракология- БАН, филиал Монтата. Представиха се доклади “Възрожденски учители в Оряхово” /Галина Пацева/ и “Създаване и развитие на музея в Оряхово” /д-р Евгения Найденова/.