Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Никола Коцев – Оряховски будител от новото време

НИКОЛА КОЦЕВ – ОРЯХОВСКИ БУДИТЕЛ ОТ НОВОТО ВРЕМЕ – ПОКЛОН ПРЕД ВСЕОТДАЙНИЯ МУ ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ТРУД!
Със своята всестранна дейност като прекрасен учител, всеотдаен музеен работник и изследовател на миналото на Оряховския край, читалищен деец, есперантист, музикант и общественик, Никола Коцев е оставил дълбока следа в съзнанието на хората от града и района.
Снимки: 1. В прогимназията. Благодарност в края на учебната година. 2. Преподавател по музика -при детска музикална школа. 3.Ръководител на читалищен хор. 4. Със съпругата си Кирилка в народни носии на 24 май. Женската носия е част от музейния фонд, основан от Коцев.