Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Нов албум за творчеството на световноизвестния художник – текстилец Марин Върбанов

На 27.04.2023г. се представи нов албум за творчеството на световноизвестния художник – текстилец Марин Върбанов, издаден от издателска къща „Борина“ по проект на Исторически музей – град Оряхово с финансовата подкрепа на Министерството на културата и съфинансиране от фондация „Америка за България“.
Като специални гости присъстваха г-жа Михаела Пъдева – завеждащ секция „Текстил“ при Съюза на българските художници и г-жа Маргарита Добчева – студенти на проф. Марин Върбанов. Те бяха поздравени лично от г-н Росен Добрев – кмет на Община Оряхово.
Събитието започна с визуален спомен за Марин Върбанов – малък откъс от биографичната история „Нишката на съдбата. Семейство Сун и Върбанов връзка между две култури“. Д-р Евгения Найденова, директор на музея и ръководител на проекта, представи съдържанието на книгата. Албумът включва биографична ретроспекция, съставена от нея, статия на проф. Лаура Димитрова, текст – размисли „За моя баща“ на Боряна Върбанова, мисли на Марин Върбанов за ролята на изкуството и каталог на част от творбите на родения в Оряхово художник. Основа на илюстративния материал е албумът, отпечатан през 2008 г. по инициатива на г-н Нейчо Савчев.
Михаела Пъдева и Маргарита Добчева разказаха спомени за своя учител, с които докоснаха емоционално присъстващите. Свои спомени сподели и г-н Нейчо Савчев.
В края на срещата по желание на публиката се излъчи целият биографичен видеоматериал за семейство Върбанови „Нишката на съдбата“.