Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Представяне на книгата “Цер и лек да намериш”

Книгата представлява монографично научно изследване на традиционното народолечение във Врачанско. Доц. д-р Йорданка Манкова обобщава резултатите на своя дългогодишен събирателски труд.