Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

3D модел на османска баня от 16 век

Музеят в Оряхово проучва в продължение на четири години османска баня от 16 век с финансиране от Община Оряхово, a през 2022 г . и с финансовата подкрепа на Министерство на културата. По случай Деня на археолога Ви представяме 3D модел на разкритите структури, изготвен от Драган Илиев. От особена важност е проучването на отоплителната система на масивната сграда /хипокаустни канали, димоотводни ниши, димни канали, стълбове за поддържане на пода/.