Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Разположена е в една от залите на Историческия музей. Тя е постоянна експозиция. В нея разказът за  историческото развитие на Оряховския край от палеолита до късното средновековие се представя  чрез археологическите открития в района. Избрани са представителни артефакти от едноименния отдел. Привличат вниманието останките от мамут; керамичните съдове и каменните сечива от новокаменната и меднокаменната епохи (неолит и халхолит); каменните брадви и късномикенския тип мечове от бронзовата епоха; военното снаряжение от желязната епоха; стъклените лакримарии, глинените лампи и оброчната плочка на бог Силван от античността; средновековните оръдия на труда и сграфито керамиката. Обръща се внимание на археологическите проучвания в античната крепост „Вариана“ при село Лесковец и средновековната крепост „Камъка“ при град Оряхово.  Особено ценни са статуята „Добрия пастир“ от ІV в. и раннохристиянския мраморен кръст с релефно изображение на дъбови клонки.

3D модел на статуята „Добрия пастир“ от ІV в., съхранявана в Исторически музей - Оряхово.