Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Тя е втората постоянна експозиция в Историческия музей. Отразява местната история от ХIX и XX век с харатерните възрожденски процеси. Съчетава текстове, фотографии и старинни гравюри с експонати от отдел „Възраждане” и интересни артефакти от отдел „Етнография”. Могат да се видят рядко срещаната тип ютия, съдове, бижута, старопечатни книги, колекция от пушки, турски ятагани и руски саби. Запознава посетителите с изявени църковни, просветни и революционни дейци. Завършва с представяне на сраженията за Освобождението на Оряхово от османска власт и загиналите на бойното поле румънски войници.