Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

ПО ПРОГРАМА „УЧАСТВАМ – ДАРЯВАМ – ПРОМЕНЯМ”

В периода декември 2015 г. – май 2016 г. Исторически музей град Оряхово  реализира проект „Дико Илиев в паметта на поколенията” по програма „Участвам – дарявам – променям”, администрирана от Сдружение „Първи юни” Бяла Слатина и финансирана от фондация Америка за България. Финансовата подкрепа от програмата е на стойност 2992, 72 лв. Собственият приност от бюджета на музея е 2979,19 лв.

Основните цели на проекта с 10 дейности бяха обогатяване  с нови сведения, документи и вещи събраните материали за незабравимия композитор  и  популяризиране неговия  живот и творчество по различни начини.  Всяка една дейност имаше свой принос при постигането на тези цели, които останаха непроменени в целия шестмесечен период на работа. Доброто съхраняване на всеки елемент от музейния отдел „Дико Илиев” е допълнителна задача, която осъществихме, благодарение на подкрепата от програмата „Участвам – дарявам – променям”.

Партньори на музея при изпълнението на проекта бяха НЧ „Надежда 1871”, Държавен архив – Враца и Фондация „Родова памет”.

Координатор по проекта – Евгения Найденова, ИМ Оряхово

Проектът „Дико Илиев в паметта на поколенията“ стартира на 15 януари 2016 г. в ХГ „Проф. Марин Върбанов“ с презентация за планираните дейности. Посочени бяха целите и очакваните резултати. Представена бе програмата „Участвам- дарявам- променям” и идеята, заложена в нея за подкрепа на решаването на значим за обществото проблем с привличане на доброволци и съмишленици. Присъстваха ученици от V Б и VІІІ А, учителите Соня Цветанова, Наталия Данова и Шенай Амиш, граждани и представители на общинската администрация.
Срещнахме се с различни хора. Разговаряхме с внука  на композитора Пламен Илиев. Панка Пагелска и Нейчо Савчев, двама наши съграждани, свързани тясно с обшествения и културния живот на Оряхово, разказаха свои спомени. Николай Пачев, историк и бивш музеен работник ни предостави свои записки. Ангел Мановски – музикант, свирил в Оряховския духов оркестър беше добър наш събеседник. Осъществихме връзка с туристически информационен център в град Мизия и получихме съдействие и информация от управителя – Галина Йолкова. Сътрудничество установихме с Исторически музей – Ботевград, от  където ни изпратиха свои сведения.
На 15-ти февруари 2016 г. се отбеляза 118 години от рождението на Дико Илиев с тържествена програма, включваща изпълнения на духовия оркестър и женския хор, подготвена от НЧ „Надежда 1871“ Оряхово. Събитието уважиха г-н Росен Добрев – кмет на Община Оряхово и г-жа Румяна Декова – председател на ОбС Оряхово. Гости бяха Весела Пелова от ДА Враца и Недка Димитрова от РИМ Враца, поканени от музея.  Тържеството започна с видеоматериал, включващ фрагменти от  пет филма с участието на Дико Илиев, осигурени от фонда на Българска национална телевизия. Контактите с БНТ и БНР бяха осъществени през месец януари. Реализирахме пътуване до София и получихме записи и от двете национални медии. Записът от БНР ще бъде използван при подходящи случаи.   Също част от проекта беше и отпечатването на вестник „Наследие“ с материали за композитора, съхранявани в Държавен архив Враца. Вестникът се представи на публиката в залата с кратка анотация от главен експерт в архива – Весела Пелова. По време на празника съседи на семейството на композитора развълнуваха присъстващите със своите мили думи за гостоприемството и добрината на Дико Илиев и съпругата му. С цел популяризиране на творчеството на Дико Илиев сред младото поколение разширихме предвидените изяви по проекта. Реализирахме посещения в различни училища.  На 14 март 2016 г. екипът на Исторически музей град Оряхово гостува на СОУ „Христо Ботев“. Учениците от VIIБ, VIII А, VIII Б, IX Б, XI Б класове в отделни поредни учебни часове се запознаха с живота и творчеството на Дико Илиев чрез презентация и фрагменти от филми за композитора, предоставени от архива на Българска национална телевизия. Имаше приятни игриви моменти с Дунавското хоро. На 21 март 2016 г. и учениците от ОУ „Христо Ботев“ – село Остров слушаха с интерес за Дико Илиев в присъствието на Ирена Станкулова – кмет на Остров заедно със Станислава Стефанова от читалище „Развитие”. На 27 април 2016 г. посетихме Националното училище по изкуства „Панайот Пипков” гр. Плевен. Всяко едно училище получи за своята библиотека по един брой от вестник „Наследие”.
Проведените срещи „Да си спомним за Дико Илиев” и честването 118 години от рождението на композитора са заснети с видеокамера и са архивирани на дискове DVD. Записи на касетки за касетофон от концерт „70 години Дико Илиев” и от предавания за Дико Илиев по БНР са прехвърлени на съвременни носители.  С тези материали е поставено е началото на фонотека и видеотека към музейния отдел „Дико Илиев”.
„Архивите за Дико Илиев” е проектна дейност с важен принос в събирането на нови свидетелства. Изключително ползотворна беше работата в Държавните архиви във Враца, Монтана и Военноисторическия архив във Велико Търново. Направени са ксерокопия на 199 листа документи, три диска със сканирани 114 листа архивни материали и 45 документални листа са снимани със цифров фотоапарат. Сред тях са архивни свидетелства за постъпването на Дико Илиев в 16–ти Ловчански пехотен полк, заповеди за неговото назначаване като щаб-тръбач в 36-ти Козлодуйски пехотен полк, повишаването в офицерско звание и назначаването му за диригент на музикантския взвод. За първи път разполагаме с документи – копия на оригиналите – за житейския път и работата на композитора в полковете. Събрани са голяма част от публикациите на различни автори в регионалния и националния печат. Въз основа на откритите архивни материали са подготвени две съобщения за службата на Дико Илиев в полковете, които се представиха на тематичната конференция от Весела Пелова и Евгения Найденова. В партньорство с Държавен архив Враца е отпечатано издание на вестник „Наследие”, специално посветен на Дико Илиев. Екземпляри са предоставени за безплатно разпространение на ДА – Враца и НЧ „Надежда 1871”, което спомага за популяризирането на живота и творчеството на Дико Илиев. Пет броя бяха закупени от граждани с желанието да подкрепят музейната работа по проекта.
На 31 май 2016 г. в ХГ „Проф. Марин Върбанов” се състоя конференция „Дико Илиев в паметта на поколенията“, организирана с партньорството на Народно читалище „Надежда 1871”. Г-н Росен Добрев, кмет на Община Оряхово откри конференцията и приветства всички участници. Свои съобщения представиха Атанас Иванов – музиковед, Атанас Звездинов – писател, журналист, Иван Денов – военен диригент, доц. д-р Йорданка Манкова, Веселка Димитрова – експерт ДА Монтана, Хризантема Рашева – секретар на НЧ „Надежда 1871“, Кузман Кузманов – диригент на духовия оркестър при читалището, Весела Пелова – гл. експерт ДА Враца и д-р Евгения Найденова – директор на ИМ гр. Оряхово. Чрез проекта се подготвя сборник със направените съобщенията – в печат от ТЕКОН ИНВЕСТ АД.  Конференцията ръководи доц. д-р Йорданка Манкова. Присъстваха гости от РИМ Враца и Държавен архив Монтана, граждани – почитатели на Дикоилиевата неповторима музика.
Комисия в състав д-р доц. Йорданка Манкова (Йордана Костова Иванова),   д-р Евгения Найденова – директор на музея и Галина Пацева – фондохранител в продължение на три дни работи върху преглеждане на всички налични материали и извърши селектиране на най-представителните от тях подходящи за експониране. Това е подготвителет етап в работата по създаване на нова по тематичен план експозиция.
Народно читалище „Надежда 1871” подготви дипляна за Дико Илиев, отпечатана от МИКРОТЕСТ ЕООД. Създаден е сайт на Исторически музей град Оряхово, в който са представени отделите и специално отдел „Дико Илиев”. Има раздел за проектите на музея.
Закупен е архивен метален шкаф с четири рафта. Той е разположен в едно от фондохранилищата на музея. Всички материали от отдел „Дико Илиев” са подредени в нови, осигурени по проекта архивни кутии с размери, съобразени с големината на снимките, албумите, документите, партитурите и вещите на Дико Илиев.
Pезултатите от проекта се представиха  на състоялата се конференция  „Дико Илиев в паметта на поколенията”, както и чрез публикации в местния печат и интернет.