Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Проект „Мост към нови публики“ 2022-2023

В периода юли 2022 – декември 2023 г. Исторически музей град Оряхово реализира проект „Мост към нови публики“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Постигнати са поставените цели за въвеждане на иновативни подходи за представяне на културно-историческото наследство и разширяване на възможностите на музея да привлича различни групи посетители.  Проектът е крачка напред към дигитализацията на културните ценности. Успешното изпълнение дължим на  партньорите Десислава и Вълко Пингелови от „Перфект “ ЕООД  и Таня Димитрова от Образователен център „Яника“ – гр. София.

Основен резултат е създаването на интерактивни каталози на български и английски език, които осигуряват достъп до новосъздадена дигитална информационна база за всички изложени експонати от двете  постоянни експозиции „Археология“ и „Възраждане“ в централната сграда на музея. Всеки посетител има възможност на място да се запознае с дигиталното съдържание на каталозите чрез мулти-тъч дисплеи и личен избор на интересуващия го артефакт. Същевременно при сканиране на QR код за дадена културна ценност от експозицията, той ще получи и отдалечен достъп до данни за нея.

Важен резултат е и изготвянето на видео беседи на български и английски език, посветени на двете основни музейни експозиции. Българските видео версии са допълнени с жестомимичен превод със съдействието на Таня Димитрова от  Образователен център „Яника“ – гр. София.

Обновен е музейният сайт, който вече е с модерен дизайн, акуално съдържание, 360-градусови заснемания, контакти. Той дава ясна информация за музейните обекти и експозиции, за станали и предстоящи събтия, предлага информация за историята на града и за видните личности на Оряхово.

Проектът „Мост към нови публики“ утвърждава авторитета на Исторически музей град Оряхово като постоянно развиваща се институция, отворена към съвременните технологии и предизвикателства.