Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

2D Дигитализация на фотоматериали, 1154 единици от основен фонд и един възрожденски учебник - страници 44;

3D дигитализация на ДКЦ от експозиции етнография, възраждане и археология

Закупуване на архивни кутии за ДКЦ

Осигуряване на Външен носител за архивни дигитални колекции

Финансиран от министерство на Културата  по Тема за опазване на движимото културно наследство

Цел –  Създаване на дигитална архивна колекция за по-лесен достъп до ДКЦ и работа с тях без увреждания, популяризиране на фондовото богатство с онлайн достъп до част от създадената база.

Предстоящи дейности в периода януари – юни 2024 г.