Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

В продължение на 6 месеца Исторически музей град Оряхово работи по реализацията на проект „Седянка”- диалог между минало и настояще”, чиято цел е да съхрани и предаде на нашите деца българските традиции. Финансирано от програмата „Участвам – дарявам – променям” на Сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина чрез Фондация „Америка за България” и с подкрепата на Община Оряхово, това ново начинание завърши с положителни резултати. Те бяха представени във фотоизложба и изложба базар в ХГ „Проф. Марин Върбанов” на 21 август 2015 г. в присъствието на граждани и гости, между които Наталия Костадинова и Иван Янков – представители на Сдружение „Първи юни” и Петя Василева – председател на Фондация „Родова памет ”.

Проектът даде възможност да се представят  по подходящ и увлекателен начин богатото ни културно наследство с акцент върху уменията в традиционните техники на ръкоделие. Той обедини услията на много хора. Започна от инициативата на Христина Цонева – секретар на Община Оряхово, премина през подготовката му и сериозната работа от екипа на музея, получи подкрепата на партньори като Клуб на пенсинера и инвалида „Детелина”, ОДК „Людмила Живкова ”, читалище „Надежда 1871”, гр. Оряхово и фондация „Родова памет”. Организираните обучения „Плетене и бродерия”, „Тъкачество и плъстене” и „Приготвяне на зимнина и традиционни български ястия” привлякоха 43 деца между 7 и 15 години, които с желание участваха и със своите сръчни ръчички създадоха красиви изделия и вкусни ястия. Те работиха в създадения уютен Етнографски кът с навес, пейка и асмалък. Като ръководители се включиха жени от Оряховския пенсионерски клуб, които споделиха времето си с децата и им разкриха обаянието на българското народно творчество. Майсторката по тъкачество Наташа Манчова вдъхнови малките последователи на българските традициии да създават красота чрез тъкачния стан и плъстенето на вълна. Представители на читалището показаха техники на бродиране.  В изпълнението на проектните дейности участваха 29 доброволци, чиито труд допринесе за осъществяване на поставените цели. Етнографската къща беше посетена от над 200 души, от които 80 деца.

Чрез поддържания от Фондация „Родова памет” сайт  Център културно-историческо наследство Оряхово всички дейности по проекта бяха популяризирани  и представени на обществеността. С видеокамерата, осигурена от фондацията бяха записвани моменти от обученията, като с особено значение са видеоматериалите с майсторката Наташа Манчова, която показва начина на работа с тъкачен стан и с демонстрацията на плетене на традиционни шарени чорапи от жените при Клуба на пенсионера и инвалида „Детелина” гр.Оряхово.  Направените видеозаписи  могат да бъдат гледани в залата за презентации в Етнографската къща. Те вече бяха представени на деца от детската градина от с. Селановци и на представители на Клуб на пенсиотера от с. Бреница.

Конкретни резултати

  • Изграденият Етнографски кът е полезна придобивка на музея в работата му и допринася се осъществяване на една от основните задачи – по атрактивен и занимателен начин да представя богатото културно наследство.  Допълването му с етнографски материали – черги, възглавници, съдове придава автентична атмосфера и привлича вниманието на посетителите.
  • Направеният тъкачен стан остава в Етнографската къща. Той е действащ и на него може отново, извън проекта, да се правят демонстрации и занимания.
  • Изплетените чорапи и направените тъкани овчарска торбичка и калъфка за възглавници вече са музейни експонати и ще бъдат използвани в експозиционната дейност и при необходимост в различни мероприятия с родолюбива цел.
  • Видеоматериалите – записи на заплитане на чорапи и столовка, на направа на изделия от вълна ще бъдат съхранени във фонда и използвани при необходимост.
  • На участващите ученици в обученията на възраст от 7 до 16 години им бяха предадени знания и умения по плетене, тъкане и плъстене на вълна  по традиционните начини. Запознаването с народното творчество и традиции ги обогати в духовен план. Чрез тях е създадена връзката между миналото, настоящето  и бъдещето.

Партньорство

  • Особено ползотворно се оказа партньорството с Клуба на пенсионера и инвалида „Детелина” гр. Оряхово. Представителки на организацията постоянно бяха на разположение. Благодарение на тяхната инициативност, добронамереност и желание за работа се проведе обучението по плетене, организираха се изложби, събраха се средства чрез дарение. Помощта им беше от особено голямо значение за постигнатите положителни резултати. Проектът ни обедини и доведе до създаването на едно добро приятелство с тях.
  • Във важни моменти получихме и подкрепата на Общински детски комплекс „Людмила Живкова” гр. Оряхово. Екипът му беше до нас при организирането на голяма част от мероприятията. Той беше и връзката с част от обучаваните деца. Предоставиха ни необходими материали (печка, тави) за провеждането на обучението по приготвяне на традиционни български ястия.
  • Фондация „Родова памет” ни предостави своята интернет платформа за популяризиране на проекта. Периодично бяха качвани публикации за събития, свързани с проекта на поддържания от нея сайт „Център културно-историческо наследство гр. Оряхово”. Именно чрез партньорството с фондацията ние разполагахме с необходимата техника за озвучаване и документиране на обученията – видеокамера, лаптоп, тонколони, усилвател.
  • Читалище „Надежда1871 се влючи с женския хор при откриването на обучението по плетене, съдейства за провеждане на няколко занятия по бродерия и дари бродирани кърпички.

С удовлетворение споделяме постигнатото и сърдечно благодарим на партньорите и на всички, взели участие в проекта!

Евгения Найденова  –  координатор на проекта и директор на ИМ гр.Оряхово