Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Документи на Исторически музей – гр. Оряхово 

2024 г.

Начален план: Бюджет – Разход за 2024 г.