Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Теми за 5-10 клас

Тема 1: Видните личности на Оряхово

Запознаване с биографията на изявени личности, които са родени в Оряхово и имат значими приноси в различни области. Акцент върху творчеството на композитора Дико Илиев, на народния артист Андрей Чапразов и художника-гобленист проф. Марин Върбанов. Възможности за лично участие в интерактивни игри в сайта на къща-музей „Дико Илиев“.

Място:

Къща-музей „Дико Илиев и духовите музики“ и Художествена галерия „Проф. Марин Върбанов“


Тема 2: Разходка в миналото

Кратък обзор на историческото развитие на Оряхово и района през различните епохи.
Презентация в музея и разглеждане на експонатите в постоянните експозиции.

Място:

Централна сграда на музея, ул. „Васил Левски“ №13


Тема 3: Красотата на народните носии

Запознаване с характеристиките на народните носии във Врачанския край. Представяне на автентични местни костюми. Ревю със съдействието на читалище „Надежда 1871“. Възможност и за лично участие по желание.

Място:

Етнографска къща


Тема 4: По стъпките на първите учители

Представяне по интересен начин на развитието на образованието в Оряхово през Възраждането. Показване на съдържанието на съхранени учебни програми от периода преди Освобождението и досег до оригинални старопечатни книги.

Централна сграда на музея, ул. „Васил Левски“ №13
Месец май

Образователни програми

Научете за други теми от образователните ни програми