Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Тема: Духът на Възраждането

Подтеми: “Делото на Апостола“ и „Учебниците на нашите предци“

Запознаване с основни моменти от живота и делото на Васил Левски, преминаването му на два пъти през Оряхово – 1872 г. и кои са неговите сподвижници, дошли след това. Може да се разгледа гостуваща изложба на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово /февруари-март/.

Подредена временна изложба с възрожденски учебници от фонда на музея. Беседи за учебното дело, за учебниците и книгите през Възраждането, за известни печатници. Важен акцент е приносът на учителя Сребро Стойновски за превод и препис на учебници по биология и математика в Оряхово, които също са част от изложбата. /април-юни/

Място:

Централна сграда на музея, ул. „Васил Левски“ №13

Образователни програми

Научете за други теми от образователните ни програми