Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Тема 1: Техники в изобразителното изкуство

Запознаване на децата с различни техники и материали.

Цели

 • Изучаване и прилагане на интересни техники свързани с изобразителното изкуство
 • Умения за работа с различни материали

Очаквани резултати:

 • Възпитание на естетически вкус
 • Формиране за работа в екип
 • Изграждане на по-висока увереност в собствените сили и стремеж за постигане на по-голяма прецизност
 • Разтоварване чрез творчество
 • Създаване на художествени навици и умения по цветознание, композиция, придобиване на знания за различните изобразителни дейности.
 • Децата се запознават с различните традиционни и експериментални изобразителни техники и материали на живописта: акварел, темпера, графика, апликация, колажа, моделирането.
 • В уроците по рисуване децата опознават видовете композиция(фигурална, геометрична, абстрактна и др.), цветовете (топли и студени),цветови гами, изграждане на обемни форми със светлосянка(графика) и цветове.
 • Научават за стиловете и направленията в изобразителните изкуства.

Теми:

 • Портрет
 • Натюрморт
 • Пейзаж
 • Фигурална композиция
 • Графиката
 • Геометрични изображения
Художествена галерия „Проф. Марин Върбанов“
Месец юли

Тема 2: В света на археологията

Усвояване на знания какво е археология, как се правят археологически разкопки, методи и изисквания за проучване на археологическите обекти, необходими инструменти, характерни термини. Обръщане на внимание върху известни открития в България и върху проведени проучвания в Оряховската община. Обща информация за археологическото наследство на територията на община Оряхово.

Място:

Централна сграда на музея, ул. „Васил Левски“ №13

Образователни програми

Научете за други теми от образователните ни програми