Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

ПРОЕКТ „ЮБИЛЕЕН АЛБУМ „ПРОФ. МАРИН ВЪРБАНОВ“, РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

2022 – 2023 г.

Издаден е цветен албум с нов дизайн и съдържание, като включва и публикувани  творби в албум от 2008 г. Отпечатани са 500 бр. на български език и 500 бр. на английски език. Новото издание е по повод 90-та годишнина от рождението на проф. Марин Върбанов и допринася за популяризирането на живота и творчеството на именития художник-текстилец. Той е в удобен формат  и е предназначен за разпространение и продажба. Неговата мисия е да направи достояние на по-широка публика ценното наследство на Марин Върбанов в областта на меката скулпура и повече хора извън средата на художниците - творци да се запознаят с значимия принос на нашия съгражданин в изкуството на декоративния текстил. Албумът предоставя биографични данни (статия на д-р Евгения Найденова), информация за творческото развитие, участия в изложби и изяви на Марин Върбанов, мнения на изкуствоведи и ученици (обзорна статия на проф. Лаура Димитрова), размисли на Боряна Върбанова за своя баща, мисли на Марин Върбанов и каталог на негови творби и на икони, изработени в неговото текстилно ателие.

Благодарение на Министерството на културата, което подкрепи реализацията на проекта,  разполагаме с книга - прозорец към творчеството на Марин Върбанов, което присъства на три континента и свързва култури, традиции и модерни тенденции. Тя е достоен израз на нашето общо признание към таланта и високите постижения на българския творец със световно признание.

Оформлението и отпечатването на албума е реализирано от „Борина Стил“ – ЕООД.

Дейности:

  1. Подготовка на съдържанието: октомври - декември 2022г

Установиха се контакти с Боряна Върбанова – дъщерята на Марин Върбанов. Музея получи пълното съдействие от нейна страна, като тя предостави допълнителни биографични данни, мисли на Марин Върбанов, личен текст -размисли за своя баща. Състави се биографична ретроспекция. Димитър Дръндийски, съученик на Марин Върбанов, изпрати за албума гимназиална снимка на техния випуск 1950 г. Проф. Лаура Димитрова, преподавател в катедра „Визуални изкуства“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ подгови обзорна статия.

  1. Отпечатване: февруари 2022 г. – март 2023 г.

Антоний и Вяра Хандижйски от издателската къща „Борина Стил“ направиха превода на изпратените текстове на английски език, подготвиха цветния каталог с анотациите към творбите на Марин Върбанов, дизайн на албума и преминаха към предпечатната му обработка и коректури. В началото на месец март 2023 г. албумът беше готов и подаден за печат.

  1. Популяризиране: през целия период на проект 2022 -2023 г.

Изпратени са албуми художествени галерии в страната.

На 27 април 2023 г., в Художествена галерия „Проф. Марин Върбанов“ се състоя представянето на албума в присъствието на учениците на проф. Марин Върбанов – Михаела Пъдева – завеждащ секция „Текстил“ при Съюза на българските художници и Маргарита Допчева, на г-н Росен Добрев – кмет на Община Оряхово, художници, г-н Нейчо Савчев, галерист на галерия „Савчеви“- Оряхово, представители на НЧ „Надежда 1871“ и на образователни инстинуции, граждани.

Проектът е представен чрез публикации в различни медии и на фейсбукстраницата на Исторически музей гр. Оряхово.

https://zonanews.bg/regioni/vratsa/v-oryahovo-predstaviha-album-za-svetovnoizvestniya-hudozhnik-marin-varbanov