Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Изложба “Кремиковският манастир “Св. ВМЧК. Георги Победоносец”

Моменти от откриването на гостуващата изложба “Кремиковският манастир “Св. ВМЧК. Георги Победоносец” с автор асистент Владислав Тодоров от Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН. Изложбата е организирана в партньорство с Регионален исторически музей -София. Тя представя историята на манастира и резултатите от дългогодишните археологически проучвания на обекта с научен ръководител колегата Владислав Тодоров. Съавтори на изложбата са гл. ас. д-р Надежда Атанасова (Институт по Експериментална морфология, патология и антропология към БАН), архитект Милена Каменова (АрхиКа), доц. Милена Петкова (Исторически факултет на Софийския университет). Сърдечно им благодарим за възможността да се запознаем отблизо с ценните открития от тази бъргарска светиня!