Работно време: Понеделник - Петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

Проф. д-р Цеко Торбов

Проф. д-р Цеко Торбов (1899-1987) - изтъкнат представител на философската мисъл

„Роден в град Оряхово на 15 април 1899 г. Завършва право (1923) и философия (1929), защитавайки два доктората в Гьотенгенския университет, Германия. Ученик на немския философ Нелсон. След завръщането си в България е професор по немски език и международно право във Военната академия (1939 – 1947), професор по Увод в правната наука във Висшето училище за финансови и стопански науки (1945-1946), професор по обща теория и философия на правото в Софийския университет (1945-1948), професор по немски език в Юридическия факултет (1948-1963). С трудовете си и преводите на Кант проф.Торбов се утвърждава като дълбок тълковател на делото на Кант и доразвива идеите му в приложните им аспекти. Носител на Хердерова награда на Виенския университет за превода на “Критика на чистия разум” и цялостна научна дейност (1970) и на Златен докторат по право на Гьотенгенския университет (1974).

Книгата "Живот мисия" за проф. Цеко Торбов с автор Весела Ляхова може да бъде закупена в музея.

Снимка в банера на страницата: Нов Български университет

Видните личности на Оряхово

Научете и за други видни личности от Оряхово и района